Klachten en geschillen

Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. In dergelijke situatie zou ik dat graag van u horen, zodat ik mijn dienstverlening kan verbeteren. Als we het bespreken, dan komen we er misschien samen uit, zeker als er een misverstand in het spel is, of als u dingen anders wenst.

Vind u het moeilijk uw ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. Meestal lost een goed gesprek een hoop op.

Als we er samen niet uitkomen

Voelt u zich niet in staat de kwestie te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u zonder extra kosten een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u onder andere bij het formuleren van uw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht haar cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

Als u er samen niet uitkomt kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via e-mail (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 0648445538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de integratieve zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als mij.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan hierbij helpen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Bellen met RelaxPoint