Privacyverklaring


Ik leg dossiers aan om mijn cliënten goed van dienst te kunnen zijn en omdat dit
door de Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst wordt opgelegd.
In de dossiers staat onder meer informatie over:

 • de gezondheid van mijn cliënten
 • uitgevoerde onderzoeken
 • behandelingen
 • eventuele onderzoeksuitslagen die de client zelf heeft aangeleverd.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen:

 • uw persoonlijke en medische gegevens worden zorgvuldig bewaard
 • onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens.
 • Tot de dossiers heb ik als enige toegang en hierop rust het beroepsgeheim /
  wettelijke geheimhoudingsplicht.


De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt
worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is
  afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt
  alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Geanonimiseerd voor intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de
  financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan
  opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik
u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, conform de Wet op de Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).

Op de facturen die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar
gevraagd worden, zodat u deze bij hen kan declareren:

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • behandeldatum
 • omschrijving van de behandeling
 • in rekening gebrachte kosten.
Bellen met RelaxPoint